Start Archiwum Wyróżnienia

Wyróżnienia pracowników LZD
i samego Zakładu

 


Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach

nagrodzony Certyfikatem FSC®

 

Kraków – Organizacja Rainforest Alliance przyznała certyfikat Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-FM/COC-000275 dla Leśnego Zakładu Doświadczalnego (LZD) w Siemianicach, działającego w ramach Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. LZD gospodarzy na 6 000 ha lasów. Certyfikat gospodarki leśnej FSC został wręczony przez dyrektora NEPCon Dr Andrzeja Czecha podczas uroczystej inauguracji działalności "Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych" w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Laski na terenie LZD Siemianice 11 października 2003.

Audyt zasadniczy LZD został przeprowadzony w dniach 2-3 czerwca 2003 roku; certyfikat jest ważny przez okres 5 lat, od 15 lipca 2003 roku do 14 lipca 2008 roku.

Leśny Zakład Doświadczalny został utworzony w 1951 roku, jako odrębna jednostka AR w Poznaniu. Obecnie składa się z czterech jednostek organizacyjnych: Nadleśnictwa, Gospodarstwa Szkółkarskiego, Doświadczalnych Zakładów Przemysłowych (Tartaku) i Ośrodka Dydaktyczno-Naukowego (Bursy). Najważniejsze funkcje LZD to: prowadzenie badań i edukacji, organizowanie szkoleń dla studentów i szerokiego spektrum specjalistów oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań w gospodarce leśnej.

LZD w Siemianicach jest również siedzibą Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych. Jest to pierwsza i jedyna tego typu szkoła w Polsce. Została założona zarówno w celach szkoleniowych jak i w celu zapewnienia wysokiej jakości prowadzonych prac leśnych. Oferta programowa Szkoły skierowana jest do właścicieli Zakładów Usług Leśnych oraz wszystkich zainteresowanych usługowym wykonawstwem prac leśnych. Szkoła jest kierowana przez Akademię Rolniczą w Poznaniu i działa pod patronatem Ministra Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych.

Mgr inż. Iwo Gałecki, dyrektor LZD w Siemianicach, powiedział: „Jesteśmy zadowoleni z uzyskania certyfikatu FSC. Poddanie swojej pracy niezależnemu osądowi pozwala na jej sprawiedliwą i merytoryczną ocenę. Jednocześnie umożliwia poznanie tych jej obszarów, które wymagają jeszcze poprawy. Taka jednostka jak Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice, prowadząca zajęcia edukacyjne dla studentów Wydziału Leśnego, pracowników Lasów Państwowych, czy uczniów Techników Leśnych musi wykorzystywać każdą sytuację do niezależnej weryfikacji swojej gospodarki leśnej. Jest to teraz, po utworzeniu Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych tym ważniejsze, że wzorce wyniesione z zajęć w LZD Siemianice i jego lasach będą przenoszone na teren całego kraju.

Certyfikacja przez SmartWood (w ramach programu SmartWood) obejmuje ocenę wskaźników ekologicznych, ekonomicznych i społecznych prowadzonej działalności. Najmocniejsze strony prowadzonej przez LZD w Siemianicach gospodarki leśnej to między innymi: dobre kontakty z lokalną ludnością, sprzedaż produktów leśnych oraz wysokie kwalifikacje personelu. Poprawy będzie wymagał natomiast system identyfikacji i monitoringu stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków, ponadto niezbędne będzie zwiększenie ilości martwego, rozkładającego się drewna w lesie oraz wyróżnienie lasów szczególnie cennych przyrodniczo i modyfikacja ich gospodarki.

"Cieszę się z możliwości przeprowadzenia audytu w lasach, które pełnią funkcje szkoleniowe dla Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych, ponieważ wysoka jakość prowadzonych prac leśnych jest niezwykle ważna w spełnianiu wymagań FSC. Praca z załogą LZD w Siemianicach była dla mnie prawdziwą przyjemnością (skomentował Dr Andrzej Czech, dyrektor NEPCon - partnera certyfikacyjnego Rainforest Alliance w Polsce).

Proces certyfikacji FSC rozpoczął się w Polsce w roku 1996, kiedy pierwsze dwie dyrekcje lasów w Gdańsku i Szczecinku otrzymały certyfikat. Rok po roku Polska zwiększyła powierzchnię lasów certyfikowanych do ponad 6 milionów ha, co stanowi prawie 80% terenów leśnych kraju. W Polsce NEPCon/Natural Systems (NEPCon) w programie SmartWood oprócz LZD w Siemianicach przeprowadził również proces certyfikacji RDLP w Poznaniu, RDLP w Pile, RDLP w Łodzi,RDLP w Radomiu oraz LZD w Rogowie, jak również audyt wstępny i zasadniczy RDLP w Krośnie oraz Krynicy. W Polsce ponad 180 firm posiada certyfikat FSC kontroli pochodzenia produktu.

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z firmą NEPCon - partnerem certyfikacyjnym organizacji Rainforest Alliance w Polsce, tel.: +48 12 295 03 73, 295 03 77, faks: +48 12 295 03 74, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.nepcon.pl.

Źródło: Nepcon

 

Znak FSC ma za zadanie zapewnić klienta, że produkty drzewne pochodzą z lasów, w których gospodarka leśna jest prowadzona w sposób zrównoważony. To znaczy szanowane są w nich prawa pracowników i lokalnej społeczności, spełniane wymagania ochrony przyrody i środowiska, a gospodarka leśna przynosi profity.
Forest Stewardship Council została założona w 1993 roku w Kanadzie przez organizacje ekologiczne i ludności rdzennej, firmy przemysłu drzewnego i związki zawodowe. Zaproponowały one inny niż dotychczas mechanizm ochrony lasów - to konsument podczas zakupów miał wybierać certyfikowane i oznakowane produkty pochodzące z lasów dobrze prowadzonych. W 2002 FSC zrzeszało ponad 400 członków z ponad 50 krajów świata.
Podczas procesu certyfikacji zweryfikowano wymagania FSC dotyczące pochodzenia surowca, zasad jego segregacji i identyfikacji oraz dokumentacji przepływu surowca. Wszystkie firmy, które zainteresowane są prezentacją logo FSC jako międzynarodowego znaku towarowego na swoich wyrobach muszą posiadać certyfikat kontroli pochodzenia produktu. Dzięki temu dociekliwy nabywca gotowych wyrobów może sprawdzić skąd pochodziło drewno do jego produkcji. Konsument podejmując decyzję o zakupie certyfikowanych wyrobów jest pewien, iż pochodzi ono z dobrze zarządzanych lasów niezależnie certyfikowanych zgodnie z zasadami Forest Stewardship Council. To właśnie stanowi gwarancję wiarygodności i popularności FSC wśród klientów, firm przemysłu drzewnego i grup ekologicznych.


Znak FSC jest ceniony na całym świecie. Certyfikację FSC popiera jak dotąd 56 krajów, w tym m.in. Szwecja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, czy Chorwacja, które to kraje poddały certyfikacji FSC część swoich lasów. O logo FSC ubiegało się jak dotąd niemal 3000 przedsiębiorców z całego świata. Produkty tym znakiem są szczególnie popularne w Holandii i Wielkiej Brytanii. Swoją dużą renomę symbol zawdzięcza jasno sprecyzowanym rygorystycznym zasadom kontroli, którym podlegają certyfikowane lasy. Pewność, jaką daje znak FSC, jest gwarantem nawet dla najbardziej zagorzałych obrońców natury. Za FSC opowiadają się między innymi międzynarodowe organizacje zajmujące się ochroną przyrody, jak choćby WWF i Greenpeace. Wśród orędowników certyfikacji jest również wiele znanych postaci życia publicznego, m.in. słynny agent 007 Pierce Brosnan i gwiazda pop Jenniffer Lopez.

 

Zasady i kryteria FSC (pliki do ściągnięcia):
Przejściowe Bałtyckie Standardy SmartWood Gospodarki Leśnej
Wytyczne i Standardy Kontroli Pochodzenia Produktu FSC

pdf (345 kB) doc (224 kB)
pdf (167 kB) doc (106 kB)

 


 

Patronat nad Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych objęli:

Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka
Minister Środowiska Czesław Śleziak 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Janusz Dawidziuk 
Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych Jan Kubiak
Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice
laureatem Konkursu
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

28-go stycznia tego roku w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu pt. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice zdobył jedną z głównych nagród w tym konkursie za projekt "Zespół obiektów edukacji leśnej i ekologicznej przy LZD Siemianice - źródłem poznawania bogactwa i historii naszego terenu".

Projekt ów został przygotowany przez pracowników Zakładu panią Krystynę Ruda-Ertel i pana Radosława Ertel. Dotyczył z jednej strony dotychczasowych osiągnięć LZD Siemianice w dziedzinie edukacji leśnej, a z drugiej ambitnego programu jej rozwoju. Do spraw edukacji leśnej i przyrodniczej Zakład przywiązuje dużą wagę. O skali realizowanych w Siemianicach przedsięwzięć z tego zakresu wystarczy wspomnieć, że liczba uczestników zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników LZD sięga już kilku tysięcy rocznie i cały czas wzrasta.

Do celów edukacji leśnej służą takie obiekty jak:

 • Klasa leśna w Laskach
 • Izba leśna w Laskach
 • Arboretum w Laskach
 • Zespół pałacowo-parkowy w Siemianicach
 • Rezerwaty przyrody:
  - Stara Buczyna w Rakowie
  - Ols w Dolinie Pomianki
  - Las Łęgowy w Dolinie Pomianki
 • Zagroda z dziko żyjącymi konikami polskimi w Leśnictwie Doświadczalnym Marianka
 • Doświadczalne Gospodarstwo Szkółkarskie Dobrygość

Nagrodę stanowi 10 tys. złotych, które Zakład w Siemianicach zamierza wykorzystać na wzbogacenie oferty edukacyjnej.