Start Stacja meteo Charakterystyka

Stacja meteorologiczna LZD Siemianice

 

Ze względu na badawczy charakter placówki, od początku jej istnienia w rejonie Siemianic gromadzono informacje pogodowe. Najpierw mieliśmy tradycyjną stację meteorologiczną, gdzie wszystkie odczyty zbierał etatowy pracownik. Po ręcznej obróbce, zestawienia mogły służyć jako punkt wyjścia wielu naukowych dociekań i analiz, co ma szczególne znaczenie dla badań środowiska leśnego.

Od listopada 2003 roku LZD posiada w pełni zautomatyzowaną stację meteorologiczną, która samoczynnie zbiera dane w oparciu o cominutowe odczyty dla kilkunastu kanałów pomiarowych. W zakładce raporty pogodowe można znaleźć miesięczne zestawienia średnich dobowych, odczyty maksymalne oraz minimalne.

Rodzaj pomiaru; typ czujnika Jednostka Pasmo dla czujników
miary promieniowania
Prędkośc wiatru na szczycie masztu - anemometr ultradźwiękowy m/s
Kierunek wiatru na szczycie masztu - anemometr ultradźwiękowy °
Wilgotnośc względna powietrza na wysokości 2m %
Temperatura powietrza na wysokości 2m °C
Światło słoneczne lux 350 … 775 nm
Ciśnienie atmosferyczne hPa
Promieniowanie słoneczne fotosyntetycznie czynne - czujnik PAR W/m2 380 … 700 nm
Promieniowanie ultrafioletowe w paśmie B W/m2 265 nm … 315 nm
Promieniowanie słoneczne całkowite - pyranometr W/m2 305 nm … 2800 nm
Promieniowanie słoneczne odbite - pyranometr W/m2 305 nm … 2800 nm
Saldo promieniowania słonecznego W/m2 200 … 1000 nm
Prędkoś wiatru na wysokości 2m - anemometr czaszowy m/s
Temperatura przy gruncie na wys. 5 cm °C
Temperatura gleby na głębokości 0 cm °C
Temperatura gleby na głębokości 5 cm °C
Temperatura gleby na głębokości 10 cm °C
Temperatura gleby na głębokości 20 cm °C
Temperatura gleby na głębokości 50 cm °C
Temperatura gleby na głębokości 100 cm °C
Opady mm/m2