Start RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Informuję, że:

 

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice

ul. Kasztanowa 1/1

63-645 Łęka Opatowska

reprezentowany przez:

mgr inż. Iwo Gałeckiego

zwanego dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2)       U Administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować poprzez

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust1. pkt a) RODO:

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

- art. 6 ust1. pkt b) RODO:

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- art. 6 ust1. pkt c) RODO:

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4)       Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom:

W zakresie świadczenia usług informatycznych u Administratora:

- Biuro Usług Informatycznych "PIK"

Ireneusz Kurowski

ul. Krasickiego 69 B

42-300 Myszków

- PPHU Optelcom

Pabjańczyk G.

ul. Ks. P. Wawrzyniaka 32

63-600 Kępno

W zakresie monitoringu i ochrony:

- Agencja Ochrony Osób i Mienia MAJOR.

5)       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych oraz w czasie wynikającym z innych przepisów prawa.

7)       Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)).

8)       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9)       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celu przetwarzania, np. zawarcia umowy, przeprowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji tego celu.

10)   Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.