Start Informacje ogólne LZD Siemianice Sprawozdania roczne 2011

Roczne sprawozdanie z działalności
Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice
w 2011 roku

 

 

1. Pozyskanie drewna

Ogółem                                                                           35 674 m3

w tym:

 

 • grubizna iglasta                                                      22 162 m3
 • grubizna liściasta                                                    12 027 m3
 • drobnica                                                                  1 485 m3

 

2. Pozyskanie produktów niedrzewnych

2.1. dziczyzna w OHZ Siemianice w sezonie 2011/12:

 

Lp.

Gatunek

Obwód 505

Obwód 508

Razem

1.

Jelenie

2

7

9

Byki

1

2

3

Łanie

0

3

3

Cielaki

1

2

3

2.

Daniele

 

7

7

Byki

 

2

2

Łanie

 

2

2

Cielaki

 

3

3

3

Sarny

36

51

87

Kozły

16

28

44

Kozy

15

19

34

Koźlaki

5

4

9

4

Dziki

45

48

93

Warchlaki

28

29

57

Przelatki

12

13

25

Dziki pozostałe

5

6

11

 

2.2. nasiona gatunków lasotwórczych

 

 • dąb szypułkowy                                                       2 122 kg
 • dąb bezszypułkowy                                                     686 kg
 • buk zwyczajny                                                         1 850 kg
 • lipa drobnolistna                                                            15 kg
 • jodła pospolita                                                            300 kg

 

2.3. stroisz jodłowy                                                              0,9 mp

2.4. choinki                                                                         139 szt.

3. Odnowienia sztuczne     65,93 ha

w tym:

 

 • na powierzchniach otwartych                                     16,69 ha
 • pod osłoną drzewostanów                                          42,56 ha
 • dolesienia luk i przerzedzeń                                      1,65 ha
 • halizn i płazowin                                                         1,00 ha
 • wprowadzanie II piętra                                                 4,03 ha

 

4. Poprawki i uzupełnienia           8,85 ha

 

5. Pielęgnowanie lasu                 405,16 ha

w tym:

 

 • wykaszanie upraw                                                    273,59 ha
 • czyszczenia wczesne                                                60,73 ha
 • czyszczenia późne                                                    70,84 ha

 

6. Powierzchnie objęte trzebieżami      433,81 ha