Start Informacje ogólne Nadleśnictwo Arboretum

Film ze spaceru słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - sekcji turystyczno-ekologicznej ( autor Edward Konieczny)Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu nakręconego w maju 2013 r. Jest to pięciominutowa relacja ze spaceru po Arboretum w Laskach.


FILM
Arboretum w Laskach"(...) Plany rozwoju Bursy (obecnie Leśnego Ośrodka Naukowo-Edukacyjnego) , zakładały utworzenie na jej podstawie całego kompleksu edukacyjnego, skierowanego na potrzeby studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z tego też względu postanowiono utworzyć arboretum w niedalekiej odległości od Bursy, tak by studenci mieli możliwość obserwacji różnego rodzaju drzew i krzewów rodzimych i obcego pochodzenia. W 1979 roku, zespół w składzie prof. Stanisław Szymański i prof. Stanisław Król wytypowali dwie powierzchnie leśne z przeznaczeniem ich na ten cel. W 1980 roku przystąpiono do pierwszych prac, związanych z urządzaniem arboretum. Na powierzchni bliższej Bursie, założono klasyczny park dendrologiczny, a na drugiej położonej nieco dalej założono arboretum drzewostanowe. Od samego początku, wszystkie prace w arboretum w Laskach prowadzono z pieniędzy wygospodarowanych na ten cel z działalności gospodarczej LZD Siemianice, a sadzonki pochodziły z własnej produkcji w Doświadczalnym Gospodarstwie Szkółkarskim Dobrygość. (...)" *

Arboretum w Laskach:
tel. 62 78 183 88

__________ 
*) Za: Iwo Gałecki "Historia organizacji i rozwoju Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach"link do galerii zdjęć przyrodniczych