Start Informacje ogólne Łowiectwo Gospodarka łowiecka w LZD

Gospodarka łowiecka w LZD

 

W zasięgu administrowania Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice znajduje się sześć obwodów łowieckich gospodarujących na blisko 29 tys. ha tzw. powierzchni użytkowej. Ich lesistość waha się od 7 do 44%. Użytkownikami czterech obwodów są koła łowieckie zrzeszone w PZŁ obejmujące obszar 20 807 ha. Dwa pozostałe obwody wyłączone z wydzierżawiania podlegają bezpośredniej jurysdykcji LZD Siemianice. Dla Kół Łowieckich całość zadań ustawowych związanych z gospodarką łowiecką prowadzą nadleśnictwa Kluczbork i Syców. Dane z rocznych planów łowieckich wg stanu na dzień 10 marca 2011 roku dla obszaru administrowania LZD Siemianice (6 obwodów łącznie) zestawiono w tabeli poniżej:

Na teranie LZD wykazano ponadto:

  • 83 paśniki,
  • 364 lizawki,
  • 379 ambon,
  • 16,68 ha poletek łowieckich,
  • 30 pasów zaporowych o łącznej długości 9,3 km.

W sezonie łowieckim 2010/11 łącznie podano zwierzynie 221,88 ton karmy objętościowej suchej, soczystej i treściwej oraz 1 300 kg soli. Powierzchnia zredukowana uszkodzonych upraw rolnych wyniosła ponad 109 ha, zaś kwota wypłaconych odszkodowań blisko 197 tys. zł, przy poziomie ok. 491 tys. zł całkowitych kosztów poniesionych na prowadzenie gospodarki łowieckiej.


Opr. M. Nawrot