Start Informacje ogólne LZD Siemianice Sprawozdania roczne 2009

Roczne sprawozdanie z działalności
Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice
w 2009 roku

 

 

1. Pozyskanie drewna

Ogółem    27 019 m3

w tym:

 • grubizna iglasta    16 460 m3
 • grubizna liściasta    9 838 m3
 • drobnica                 721 m3

2. Pozyskanie produktów niedrzewnych

a. dziczyzna w OHZ sezon 2009/10:

Obwód 505 Obwód 508
jeleń:
* byki
* łanie
* cielęta
9
2
5
2
5
2
2
1
daniel:
* byki
* łanie
* cielęta
0
-
-
-
5
1
3
1
sarna:
* kozły
* kozy
* koźlęta
33
16
11
6
45
24
15
6
dziki:
* warchlaki
* przelatki
* pozostałe
42
24
11
7
90
50
24
16

b. nasiona gatunków lasotwórczych

 • dąb bezszypułkowy    2 364 kg
 • dąb szypułkowy            954 kg
 • olsza czarna                     5 kg
 • buk zwyczajny              871,8 kg
 • modrzew europejski       40 kg

c. stroisz świerkowy    2,2 mp

d. choinki    44 szt.

3. Odnowienia sztuczne    64,77 ha

w tym:

 • na powierzchniach otwartych    27,80 ha
 • pod osłoną drzewostanów    34,52 ha
 • dolesienia luk i przerzedzeń    2,45 ha

4. Zalesienia gruntów nieleśnych    0,00 ha

5. Poprawki i uzupełnienia    6,30 ha

6. Pielęgnowanie lasu    312,69 ha

w tym:

 • wykaszanie upraw    221,25 ha
 • czyszczenia wczesne    37,59 ha
 • czyszczenia późne    53,85 ha

7. Powierzchnie objęte trzebieżami    278,17 ha