Start Informacje ogólne LZD Siemianice Sprawozdania roczne 2010

Roczne sprawozdanie z działalności
Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice
w 2010 roku

 

 

1. Pozyskanie drewna

Ogółem    29 648 m3

w tym:

 • grubizna iglasta    20 095 m3
 • grubizna liściasta    7 428 m3
 • drobnica    2 125 m3

2. Pozyskanie produktów niedrzewnych

a. dziczyzna w OHZ sezon 2010/11:

Obwód 505 Obwód 508
jeleń:
* byki
* łanie
* cielęta
10
2
6
2
7
0
5
2
daniel:
* byki
* łanie
* cielęta
-
-
-
-
8
2
4
2
sarna:
* kozły
* kozy
* koźlęta
27
12
11
4
55
17
27
11
dziki:
* warchlaki
* przelatki
* pozostałe
42
29
8
5
96
50
25
21

b. nasiona gatunków lasotwórczych

 • olsza czarna    5 kg

c. stroisz jodłowy i daglezjowy    0,8 mp

d. choinki    118 szt.

3. Odnowienia sztuczne    70,68 ha

w tym:

 • na powierzchniach otwartych    24,52 ha
 • pod osłoną drzewostanów    39,23 ha
 • dolesienia luk i przerzedzeń    0,33 ha
 • halizn i płazowin    4,48 ha
 • wprowadzanie II piętra    2,12 ha

4. Zalesienia gruntów nieleśnych    1,22 ha

5. Poprawki i uzupełnienia    8,94 ha

6. Pielęgnowanie lasu    363,94 ha

w tym:

 • wykaszanie upraw    233,90 ha
 • czyszczenia wczesne    64,24 ha
 • czyszczenia późne    65,80 ha

7. Powierzchnie objęte trzebieżami  299,57 ha