Start Przetargi Zamówienia publiczne 2017

Zamówienia publiczne ogłoszone w roku 2017:Plan zamówień publicznych w 2017 rokuUsługi z zakresu gospodarki leśnej w latach 2018 - 2019 w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice - 1/ZUL/2017

Termin składania ofert: 11-12-2017 godz 09:00

Zamawiający zorganizuje spotkanie z Wykonawcami w celu wyjaśnienia treści SIWZ w dniu 15-11-2017 o godzinie 09:00 w świetlicy LZD Siemianice.


Poniżej umieszczono pliki do pobrania:


Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na część VII - Gospodarstwo Szkółkarskie Dobrygość

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa oleju napędowego i opałowego dla LZD Siemianice 1/ON/2017

Termin składania ofert: 05-04-2017


Poniżej umieszczono pliki do pobrania:

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Rozbudowa, przebudowa budynku usługowego Dworu Myśliwskiego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego ba kotłownię 2/DMU/2017

Termin składania ofert: 21-02-2017


Poniżej umieszczono pliki do pobrania:

Ze względu na duży rozmiar, załącznik nr 9 został podzielony na 3 skompresowane pliki:


Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozbudowa, przebudowa budynku usługowego Dworu Myśliwskiego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię 1/DMU/2017

Termin składania ofert: 31-01-2017


Poniżej umieszczono pliki do pobrania:

Ze względu na duży rozmiar, załącznik nr 9 został podzielony na 5 skompresowanych plików :Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PzpZawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania