Start Z życia LZDUPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASUProtokół ze spotkania podsumowującego zawansowania prac urządzeniowych dla Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Pożegnanie emerytów


16 czerwca br w ośrodku "Dwór Myśliwski" w Ustroniu miało miejsce pożegnanie dwóch wieloletnich pracowników LZD Siemianice, którzy przeszli na emeryturę.

Panowie Jacek Radoś i Henryk Dzięciołowski - nasi podleśniczowie- mogą pochwalić się przeszło czterdziestoletnim stażem w naszej jednostce. Pan Jacek Radoś aż 45 lat swojego życia poświęcił pracy w miejscowych lasach, ostatnio pracując w Leśnictwie Doświadczalnym Ciecierzyn. Pan Henryk Dzięciołowski całą swoją karierę zawodową związał w Leśnictwem Doświadczalnym Dobrygość i działającym przy nim Gospodarstwie Szkółkarskim.

Obaj Panowie spotkali się po raz pierwszy w Technikum Leśnym w Mojej Woli. Jednak nie z tej szkoły trafili do nas do pracy. W wyniku reorganizacji w trakcie ich nauki, szkoła ta została zlikwidowana, a uczniowie wraz ze swoimi klasami przeniesieni do innych placówek w kraju. Z tego tez powodu Pan Jacek Radoś trafił do nas po Technikum w Zagnańsku, a Pan Henryk Dzięciołowski  z Goraja.

O tych wszystkich faktach z ich życia można było się dowiedzieć z prezentacji sylwetek emerytów przygotowanej przez nadleśniczego Romana Malika.

Dyrektor Zakładu - Iwo Gałecki -  podziękował obu Panom za ich wieloletnią pracę i obecność w codziennym  życiu jednostki. Wyraził wdzięczność i szacunek do ich pasji, którą na co dzień dzielili się ze współpracownikami i którą wykorzystywali w czynnościach zawodowych.

Obaj Panowie od blisko 40 lat przynależą do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, które postanowiło wyróżnić ich za te wszystkie lata służby lasom doświadczalnym ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ.  Pan Jacek Radoś  odebrał osobiście to odznaczenie już wcześniej z rąk przedstawiciela Zarządu Głównego podczas  tegorocznych obchodów Dnia Leśnika w Kaliszu. Panu Henrykowi Dzięciołowskiemu, który nie mógł brać w nich udziału mieliśmy okazję wręczyć to wyróżnienie podczas spotkania w Ustroniu.

Serdecznie gratulujemy tego zaszczytu!!!

Naszych nowych emerytów żegnała cała Załoga, wspólnie biesiadując przy uroczystym obiedzie i razem wspominając minione chwile.

Życzymy im wielu lat w zdrowiu i pomyślności . Śmiałych marzeń i ich realizacji w tej nowej dla nich rzeczywistości.

Mamy nadzieję o nas nie zapomną i będą często odwiedzać.


em


KOMUNIKAT


W związku długotrwałą i intensywną suszą zwracamy się do Państwa, z ogromną prośbą, o zachowanie szczególnej ostrożności przeciwpożarowej w czasie spacerów, wycieczek pieszych i rowerowych, w czasie bycia Gościem w Naszych lasach . W przypadku zauważenia ognia lub dymu prosimy o natychmiastowe poinformowanie służb przeciwpożarowych o zaistniałym zdarzeniu.
LAS ROŚNIE DŁUGO PŁONIE BARDZO SZYBKO.
Seminarium BHP
W dniu 07 czerwca br,  w Ośrodku Naukowo-Edukacyjnym "Dwór Myśliwski" w Ustroniu odbyło się seminarium poświęcone bezpieczeństwu i higienie pracy przy pracach leśnych.

Na spotkaniu zgromadziła się cała kadra techniczna naszego Zakładu oraz pracownicy leśni wykonujący zadania gospodarcze we wszystkich sześciu leśnictwach. Po przywitaniu  zgromadzonych przez Dyrektora Iwo Gałeckiego oraz nadleśniczego Romana Malika,  Pani Krystyna Ruda-Ertel, miejscowy Inżynier Nadzoru zreferowała i zaprezentowała sprawozdania z ostatnich czterech wypadków śmiertelnych jakie miały miejsce w tym roku, w lasach,  w różnych częściach kraju. Pani Marzena Martyniak - prywatny podmiot gospodarczy , świadczący obsługę w zakresie BHP w LZD Siemianice opowiedziała zgromadzonym o zagrożeniach i profilaktyce chorób zakaźnych oraz o sposobach na sprawne informowanie służb ratunkowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia wymagającego ich pomocy.

Zaproszony gość Pan Prof. dr hab. Witold Grzywiński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wygłosił wykład na temat wypadkowości w polskich lasach, porównał ich rozmiar z danymi z innych państw europejskich oraz wytłumaczył związane z tymi zagadnieniami zależności.

Podczas seminarium przeprowadzono także warsztaty terenowe z pozyskania drewna, gdzie na nowo otwartej pozycji zrębowej  reprezentanci każdego z leśnictw mogli pod nadzorem instruktora - profesora Grzywińskiego ściąć drzewo. Efekt każdej ścinki był dokładnie na miejscu analizowany i omawiany.

Seminaria BHP to już wieloletnia tradycja, do której po kilkuletniej przerwie wraca Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice. Dowodem na ich zasadność jest liczne zainteresowanie pracowników firm leśnych ze wszystkich miejscowych leśnictw oraz zaangażowanie podczas zajęć terenowych.

W spotkaniu wzięło udział 39 osób.


bhpbhp

Zapraszamy do szerszej fotorelacji