Start Przetargi Zamówienia publiczne Poniżej 30 000 Euro

Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30 000 Euro 
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę gazu płynnego wg PN-82/C-96000

Termin składania ofert: 06-02-2018 godzina 09:00


Poniżej umieszczono pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę siatki grodzeniowej zabezpieczającej uprawy leśne w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice na rok 2018

Termin składania ofert: 07-02-2018 godzina 09:00


Poniżej umieszczono pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu do pomiaru i cechowania drewna

Termin składania ofert: 07-02-2018 godzina 10:00


Poniżej umieszczono pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty