Start Przetargi Zamówienia publiczne Poniżej 130 000

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000 PLN

Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000

Zaproszenie do złożenia oferty na: „Remont części nawierzchni drogi (ul. Kasztanowej)  w Siemianicach”


Termin składania ofert 04-03-2024 godzina 09:00Poniżej umieszczono pliki do pobrania:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty