Start Informacje ogólne Zadania statutowe Zadania i cele

Zadania i cele

 

W ciągu pięćdziesięcioletniej działalności LZD stworzono nowoczesne gospodarstwo leśne, wyposażone w bursę studencką, zaplecze transportowe, a przede wszystkim rozwinięto system leśnych powierzchni badawczych i dydaktycznych, umożliwiających prowadzenie prac naukowych i szkolenie studentów. Jest to o tyle godne podkreślenia, że właściwie w całym ciągu swoich dziejów Zakład działał w warunkach permanentnego niedoinwestowania.

Cele i zadania postawione przed nim, nie zmieniały się w zasadzie od momentu jego powołania. Są one następujące:

  • trwałe tworzenie i utrzymywanie bazy niezbędnej do prowadzenia badań terenowych z szeroko pojętego leśnictwa i drzewnictwa oraz dziedzin pokrewnych
  • zapewnienie warunków do prowadzenia terenowych zajęć dydaktycznych
  • wdrażanie wyników ukończonych badań naukowych z zakresu leśnictwa i drzewnictwa
  • wzorcowe prowadzenia gospodarki leśnej z uwzględnieniem potrzeb lasów o specjalnym przeznaczeniu
  • prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej społeczeństwa w zakresie przyrodniczo-leśnym

W ciągu półwiecznej historii Zakładu, zmieniały się nieraz w sposób dramatyczny i radykalny warunki społeczne czy gospodarcze w Polsce, a zadania przed nim postawione pozostawały niezmienne. Świadczy to o ich ponadczasowości, a z drugiej strony rzeczywiście istotnej roli, jaką spełnia on w polskim leśnictwie. Jest on bowiem pośrednikiem, czy też zwrotnikiem pomiędzy Wydziałem Leśnym, czyli światem nauki a praktyką leśną, reprezentowaną w polskich warunkach przez Lasy Państwowe.
W chwili obecnej Leśny Zakład Doświadczalny zatrudnia około 30 osób i jest gospodarstwem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Działa na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, co oznacza, że wszelkie koszty działalności ponosi z własnych wpływów.