Start Informacje ogólne Zadania statutowe Publikacje z terenu LZD 2001-2011

Poniżej przedstawiamy wykaz prac opublikowanych, powstałych w wyniku badań prowadzonych na terenie LZD Siemianice w latach 2001-2011


Dotychczas uzyskaliśmy informacje z 4 katedr:

  1. Urządzanie Lasu,
  2. Inżynieria Leśna,
  3. Roślin Ozdobnych,
  4. Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Beker C. 2003. Kryteria oceny stanu drzewostanów sosnowych. W: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Red. A. Miler. Wyd. AR Pozn.: 648-660.

Bugaj-Asienkiewicz M., 2011. Wzrost i przyrost drzew w 30-letnim drzewostanie moodrzewiowym (Larix decidua Henr.). Promotor: dr hab. inż. C. Beker.

Czekalski M. (1998a): Postęp w rozmnażaniu różaneczników w drugiej połowie XX wieku w Polsce. Materiały z Ogólnopolskiej konferencji „Ogrodnictwo ozdobne przełomu wieków”. Kraków, 14-15.05. s. 35.

Czekalski M. (1998b): Różaneczniki w drugiej połowie XX wieku w Polsce. Materiały sympozjum i sekcji 51 zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika w Polsce u progu XXI wieku”, red. J. Mądlikowska. Gdańsk 15-19.09.1998, s. 96.

Czekalski M. (2000): Owocowanie, owoce i zdolność kiełkowania nasion różanecznika żółtego (Rododendron luteum Sweet). Erica Polonica 11: 33-43.

Czekalski M. (2003a): Różanecznika i inne rośliny wrzosowate w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Siemianicach. Erica Polonica 14: 9-18.

Czekalski M. (2003b): Arboretum Leśne w Laskach. Erica Polonica 14: 19-24.

Czekalski M. (2004): Pędy proleptyczne na młodych krzewach różaneczników zawsze zielonych w Arboretum Leśnym w Laskach. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura 236 (94): 15-20.

Czekalski M. (2005): Wzrost młodych różaneczników zawsze zielonych w Arboretum Leśnym w Laskach. Ogólnopolska Konferencja „Postęp w produkcji roślin ozdobnych”. Skierniewice, 31.01.-01.02.2005, ss. 121-122.

Czekalski M. (2005): Wzrost młodych różaneczników zawsze zielonych w Arboretum Leśnym w Laskach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 504: 385-391.

Czekalski M. (2006): Postęp w rozmnażaniu różaneczników za pomocą sadzonek pędowych. X Ogólnopolska konferencja Szkółkarska – Aktualne Problemy w Szkółkarstwie Ozdobnym. Puławy, 22-23.02.2006, ss. 118-126.

Czekalski M. (2007): Arboretum w Laskach. Przewodnik. Wyd. M. Czekalski i Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach. Prodruk Poznań. Ss. 77.

Czekalski M. (2008): Ulistnienie – ozdoba różaneczników zawsze zielonych poza okresem kwitnienia. Zeszyty problemowe Postępów Nauk Rolniczych 525: 55-62.

Czekalski M. (2011/12): Różanecznika drobnokwiatowy. Erica Polonica 20: 23-26.

Czekalski M., Gierula A. (2004): Rozmnażanie mahonii pospolitej za pomocą sadzonek pędowych. IX Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska „Miejsce polskiego szkółkarstwa w Unii Europejskiej”. Skierniewice, 18-19.02.2004, ss. 82-89.

Czekalski M., Krzymińska A. (2000): Porównanie wzrostu różaneczników rozmnożonych za pomocą sadzonek pędowych, liściowych i in vitro. Roczniki AR w Poznaniu 323, Ogrodnictwo 31, cz. I: 101-105.

Czekalski M., Krzymińska A. (2002): Kwitnienie młodych krzewów różaneczników rozmnożonych za pomocą sześciu typów sadzonek. Zeszyty problemowe Postępów Nauk Rolniczych 483: 133-139.

Czerniak A. (2004): Zanieczyszczenie i bioindykacja stref ekotonowych lasu mieszanego świeżego (LMśw) w zasięgu oddziaływania cementowo-gruntowych podbudów drogowych. Rozpr. Nauk. AR w Poznaniu, nr 357, 16,6 ark. wyd.

Flieger K., 2011. Wzrost i przyrost drzew w 30-letnim drzewostanie jodłowym (Abies concolor Eng.). Promotor: dr hab. inż. C. Beker.

Grabska A., 2006. Wybrane elementy planu zagospodarowania rekreacyjnego dla Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice. Promotor: dr inż. P. Strzeliński.

Grajewski S., Krysztofiak A., Miler A.T. (2009): Potential water retention capacitym of forest areas – an example of the Experimental Forest Range Unieszów. Journal of Water and Land Development. No. 13a, 71-84.

Hnat M., 2009: Budowa i struktura drzewostanu lipowo-sosnowego powstałego w wyniku półnaturalnej przebudowy. Promotor: dr hab. inż. R. Jaszczak.

Jankowski P., 2002. Pozycja biosocjalna drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) a defoliacja ich koron w strefie uszkodzeń słabych w nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice w 1996 roku. Promotor: dr inż. R. Jaszczak.

Jaszczak R., 2001. Types of canopy opening and tree crown forms of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the evaluation of stand condition. Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn., Forestry 4: 31-41.

Jaszczak R., 2001. Zmiana defoliacji koron i przemieszczanie się drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) między stopniami przerzedzenia. Sylwan 145 (2): 15-26.

Jaszczak R., 2002. Zmiana stanu koron sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 1 (1): 35-43.

Jaszczak R., 2005. Defoliacja koron drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wybranych klas biosocjalnych w monitoringu lasu. Rozpr. Nauk., z. 370. Rocz. AR Pozn. Wyd. AR Pozn.

Jaszczak R., 2007. Die andere Beispiele der Umwandlung in der Versuchs-Oberförsterei Siemianice. ConForest Working Session 6, Poland – Siemianice 15-17 April, 2007”.

Jaszczak R., 2007. Die Literatur, die die Umwandlung der Bestände in der Versuchs-Oberförsterei Siemianice betrifft. ConForest Working Session 6, Poland – Siemianice 15-17 April, 2007”.

Jaszczak R., 2007. Die Umwandlung der Bestände in der Versuchs-Oberförsterei Siemianice. Vorwort. ConForest Working Session 6, Poland – Siemianice 15-17 April, 2007”.

Jaszczak R., 2007. Die Umwandlung des Eichen-Hainbuchenbestands in drei Varianten - mit Hilfe des Kahlschlags (Variante I), des Schirmschlags (Variante II) und Lochkahlschlags (Variante III). ConForest Working Session 6, Poland – Siemianice 15-17 April, 2007”.

Jaszczak R., 2007. Die Umwandlung des einstufigen und mittelaltrigen Kieferbestands in zweistufigen Bestand. ConForest Working Session 6, Poland – Siemianice 15-17 April, 2007”.

Jaszczak R., 2007. Die Umwandlung des Kieferbestands mit Hilfe des Kahlschlags mit verschiedenen Verjüngungsmethoden (Variante I - Rabatten und Häufelpflanzung, Variante II – Furchenpflanzung, Variante III - Streifenpflanzung mit Umgrabung, Variante IV - Streifenpflanzung ohne Umgrabung). ConForest Working Session 6, Poland – Siemianice 15-17 April, 2007”.

Jaszczak R., 2007. Die Umwandlung des Kieferbestands mit Hilfe des modifizierten Femelschlags. ConForest Working Session 6, Poland – Siemianice 15-17 April, 2007”.

Jaszczak R., 2007. Die Umwandlung des reinen Fichtenbestands mit Hilfe des Schirmschlags. ConForest Working Session 6, Poland – Siemianice 15-17 April, 2007”.

Jaszczak R., 2007. Die Umwandlung des schlechtwüchsigen Kiefernbestands mit Hilfe der Unterpflanzung unter seinem Schirm. ConForest Working Session 6, Poland – Siemianice 15-17 April, 2007”.

Jaszczak R., 2011. Plan urządzenia lasu dla lasów doświadczalnych. Przegl. Leśn. 9 (243): 8-11.

Jaszczak R., Gołojuch P., 2002: Stan koron sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice w 2002 roku. Maszyn. Kat. Urządzania Lasu, Poznań: ss. 38.

Jaszczak R., Jankowski P., Maliszak Ł., 2003. Wpływ pozycji biosocjalnej i wieku drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na defoliację ich koron w strefie uszkodzeń słabych. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 2 (1): 27-45.

Jaszczak R., K. Magnuski, J. Kasprzyk, 2008. Ziele und Methoden der Umwandlung der Bestände in der Versuchs-Oberförsterei Siemianice – die Zusammenfassung der Untersuchungen aus den Jahren 1953-2006. Nauka-Przyroda-Technologie, t.2, z.2, art. 9. (http://www.npt.poznan.net/tom2/zeszyt2/art_9.pdf)

Jaszczak R., Magnuski K., 2004. Wyniki przebudowy różnych drzewostanów w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice. W: Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 85-lecia Katedry Hodowli Lasu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Rola hodowli lasu w zachowaniu różnorodności biologicznej. Red. Rutkowski P. i Zientarski J.: 33-34.

Jaszczak R., Magnuski K., 2005. Wyniki przebudowy drzewostanów w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice. Sylwan 149 (10): 20-27.

Jaszczak R., Magnuski K., 2006. Przebudowa średniowiekowych jednopiętrowych drzewostanów sosnowych na dwupiętrowe w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice. „I Krajowa Konferencja Naukowa na temat: Przebudowa lasów w Polsce – teoria i praktyka”. Poznań, 8.02.2006r.

Jaszczak R., Magnuski K., Małys L., 2008. European silver fir (Abies alba Mill.) browning in conditions of clear cutting as well as shelter wood and group cutting after clearing cutting of hornbeam-oak old forest. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 7 (3): 15-22.

Jaszczak R., Magnuski K., Małys L., 2008. Pedunculate oak (Quercus robur L.) growing in conditions of clear, shelterwood and group cuttings following hornbeam-oak old-forest cleaning cuttings. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 7 (4): 13-20.

Jaszczak R., Magnuski K., Małys L., 2008. Wzrost jodły (Abies alba Mill.) rosnącej w rzędach i grupach po całkowitym uprzątnięciu przebudowywanego negatywnego drzewostanu sosnowego (Pinus sylvestris L.). Sylwan 152 (12): 3-8.

Jaszczak R., Magnuski K., Stefaniak I., Winkler A., 2009. Półnaturalna przebudowa lipą drzewostanów sosnowych w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice. Sylwan 153 (7): 442-450. (if=0,149)

Jaszczak R., Małys L., Turski M., Hnat M., Makowski R., 2012. Struktura drzewostanów lipowo-dębowych powstałych w wyniku półnaturalnej przebudowy starodrzewów sosnowych. Sylwan 156 (5): 360-368. (if=0,155)

Jaszczak R., Miotke M., 2009. Defoliacja oświetlonej (górnej) części i całej korony drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Sylwan 153 (9): 607-616. (if=0,149)

Kamiński B. (2001): Popioły i mieszanki popiołowo-żużlowe w aspekcie bezpiecznego utrwalania nawierzchni dróg leśnych na podłożach spoistych. Rozpr. Nauk. AR w Poznaniu, nr. 320, 6,8 ark. wyd.

Klepacki A., 2011. Biometryczna charakterystyka 30-letniego drzewostanu z choiną kanadyjską (Tsuga canadensis L.). Promotor: dr hab. inż. M. Turski.

Korbaczyński P., 2008. Dendrometryczna charakterystyka części drzewostanowej Arboretum w Laskach. Promotor: dr inż. M. Turski.

Korytowski M. (2009): Rola retencji w gospodarce wodnej zlewni śródleśnego oczka wodnego.  Rocznik Ochrony Środowiska, Koszalin, T 11, s. 1341-1352.

Korytowski M. (2010): Bilans wodny śródleśnego oczka wodnego. Rocznik Ochrony Środowiska , tom 12, s. 821-834.

Korytowski M., (2011): Charakterystyka śródleśnych oczek wodnych na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice. Rocznik Ochrona Środowiska Koszalin, Tom 13,część 2, s:1847-1863.

Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz. 2005: Zmiany retencji w mikrozlewni leśnej w roku wilgotnym i suchym. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. z. 506, Olsztyn, s.261-268.

Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz. 2005: Zmiany retencji w zlewni śródleśnego oczka wodnego i możliwości ich szacowania. Zesz. Nauk. Wydz. Budow. i Inż. Środ.  Koszalin, 22, s. 877-888.

Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz. 2005: Zmiany stanów i zapasów wody w śródleśnych oczkach wodnych. Rocz.  AR w Poznaniu,  Melior. i Inż. Środ. 365,  26, s. 233-239.

Korytowski M., Szafrański Cz. (2008): The role of ponds in modification of water relations in forest microcatchments in the Siemianice Forest Experimental Station. Limnological Review 8, 11-2:35-41

Korytowski M., Szafrański Cz. (2008): Zmiany retencji w zlewni śródpolnego oczka wodnego w latach o różnym przebiegu warunków meteorologicznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z 532

Korytowski M., Szafrański Cz. (2010): Kształtowanie się zapasów wody w zlewni śródleśnego oczka wodnego. Rocznik Ochrony Środowiska , tom 12, s. 761-772.

Korytowski M., Szafrański Cz. (2010): Zmienność stanów wód w śródleśnych oczkach wodnych na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych z. 548, cz. I, s. 303-315.

Korytowski M., Szafrański Cz., (2011)): Zmiany zapasów wody w jednometrowej warstwie gleby w wilgotnych i świeżych siedliskach leśnych. Nauka Przyroda Technologie, Tom 5, z. 5  (http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt5)

Korytowski M., Szafrański Cz., (2011): Zmiana zasobów wodnych w zlewni śródleśnego oczka wodnego w latach o zróżnicowanych opadach atmosferycznych. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, z. 560:129-135

Korytowski M., Szafrański Cz., Liberacki D., Stasik  R.: Wpływ sródleśnego oczka wodnego na uwilgotnienie gleby w przyległym siedlisku leśnym. Zeszyty Naukowe Wydz.Bud. i Inż. Środ. nr 23, Koszalin -Darłówko 2007, 681-694; (2)

Korytowski M., Szafrański Cz.:(2009): Przebieg stanów i zapasów wody w zlewni śródleśnego oczka wodnego w średnim roku hydrologicznym. Rocznik Ochrona Środowiska, Koszalin, T 11, s. 1041-1051.

Korytowski M.: Dynamika zmian stanów wody w śródleśnym oczku wodnym i wód gruntowych w jego zlewni. Roczniki Akademii Rolniczej,  Zeszyt 24, Seria

Kosturkiewicz A.,  Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz.: Amplitudy zmian poziomu wody gruntowej w glebach siedlisk leśnych jako wskaźnik ich zdolności retencyjnych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Seria Melioracje i Inżynieria Środowiska, t.338, 2002, 55-64.

Kosturkiewicz A.,  Szafrański C., Czopor S., Korytowski M., Stasik R.: Związki stanów wód w śródleśnych oczkach wodnych ze stanami wód gruntowych w przyległych siedliskach leśnych. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, 2001: 237-250.

Kosturkiewicz A., Szafrański Cz., Korytowski M., Stasik R.: Bilanse wodne śródleśnych oczek wodnych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Inżynieria Środowiska, z. Ś/2002, 63-72.

Kosturkiewicz A., Czopom S., Korytowski M., Liberacki D.: Gospodarka wodna w lasach Obrębu Rychtal Nadleśnictwa Syców w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Rychtalskie. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Seria Melioracje i Inżynieria Środowiska, t. 357, 2004, 267-277

Kosturkiewicz A., Czopor S., Korytowski M., Stasik R., Szafrański C.: Charakterystyczne stany wód gruntowych w glebach siedlisk leśnych w górnej partii zlewni Rowu Rakowskiego i ich związki ze stanami wody w cieku. Roczniki AR w Poznaniu, Leśn. 39, 2001: 135-148.

Kosturkiewicz A., Czopor S., Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz.: Odpływy i retencja siedlisk leśnych w małych zlewniach. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Seria Melioracje i Inżynieria Środowiska,  t.342, 2002, 217-227.

Kosturkiewicz A., Czopor S., Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz.: Stany wody gruntowej i siedliska w małej zmeliorowanej zlewni leśnej. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Seria Melioracje i Inżynieria Środowiska,  t.338, 2002, 41-53.

Kosturkiewicz A., Stasik R.: Stany wody i bonitacja siedliska drzewostanów po melioracjach wodnych w bezodpływowym obniżeniu terenowym. Wyd. AR w Poznaniu, w monografii „Kształtowanie i Ochrona Środowiska Leśnego”,  41-53.

Krysztofiak A., Miler A.T. (2008): Stosunki wodne na obszarach mokradłowych w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Siemianice w latach hydrologicznych 2005 i 2006. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Oddz. W Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Nr 2, 179-194.

Krysztofiak A., Miler A.T. (2008): Water relations during two hydrological years in swampy areas in the Siemianice Forest Experimental Station. Infrastructure and Ecology of Rural Areas. Commission of Technical Infrastructure of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch. No. 6, 83-97.

Krysztofiak A., Sobalak M., Miler A.T., Kamiński B. (2006): Preliminary results of hydrological and geotechnical research conducted on marshy areas of the ‘Rychtal Forests‘ Promotion Forest Complex. Monograph ‘Assessing of soil and water conditions in forests’. Edited by Boczoń A.  Forest Research Institute. Center of Excellence PROFOREST for Protection of Forest Resources in Central Europe, Warsaw, 83-95.

Krysztofiak-Kaniewska A., Miler A.T. (2009): Water levels and water quality In ombrophilous forest wetlands in Lasy Rychtalskie Promotion Forest Complex. Chapter X. Monograph edited by Łachacz A. Wetlands – their functions and protection. ISBN: 978-83-929462-8-1. 173-186.

Krysztofiak-Kaniewska A., Miler A.T. (2010): Air temperature and precipitation in the Lasy Rychtalskie Forest Promotion Complex. Chapter 17 in monograph Meteorology and Climatology Research. Editor Leśny J. Acta Agrophysica No. 184, 229-248.

Lechowska E., 2011. Porównanie cech dendrometrycznych 30-letnich drzewostanów z jodłą kalifornijską (Abies concolor Gord.), choiną kanadyjską (Tsuga canadensis L.) i modrzewiem europejskim (Larix decidua Mill.). Promotor: dr hab. inż. M. Turski.

Liberacki D., Szafrański Cz, Stasik R, Korytowski M. (2008): Bilans wodny małej zlewni leśnej.  Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z 528, s 305- 312.

Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., 2001. Struktura cech biometrycznych jodły pospolitej [Abies alba Mill.] pochodzącej z podsadzenia w przebudowywanym drzewostanie świerkowym [Picea abies (L.) Karst.] o różnym stopniu przerzedzenia. Sylwan 145 (3): 5-13.

Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., 2001. Struktura cech biometrycznych niektórych gatunków drzew pochodzących z podsadzenia w przebudowywanym drzewostanie świerkowym [Picea abies (L.) Karst.]. Sylwan 145 (5): 69-82.

Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., 2003. Charakterystyka biometryczna kęp dębu szypułkowego (Quercus robur L.) i jodły pospolitej (Abies alba Mill.) wyrosłych w warunkach rębni zupełnej, częściowej i zupełnej gniazdowej. Sylwan 147 (11): 3-11.

Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., 2003. Parametry wzrostu buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) i jodły pospolitej (Abies alba Mill.) wprowadzonych po poszerzeniu gniazd z kępami dębu w ramach zastosowanej do przebudowy starodrzewu sosnowego rębni zupełnej gniazdowej. Sylwan 147 (12): 3-8.

Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., 2004. Zróżnicowanie parametrów wzrostu podrostu bukowego (Fagus sylvatica L.) w przebudowywanym drzewostanie sosnowym (Pinus sylvestris L.). Rocz. AR Pozn. CCCLXIV, Leśn. 42: 91-99.

Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., 2005. Struktura cech biometrycznych podrostu bukowego (Fagus sylvatica L.) w przebudowywanym drzewostanie sosnowym (Pinus sylvestris L.). Sylwan 149 (11): 37-41.

Majowski R., 2009: Wzrost i rozwój młodego pokolenia lasu w drzewostanie sosnowym jako przykład półnaturalne przebudowy. Promotor: dr hab. inż. R. Jaszczak.

Malikowska M., 2008. „Retrouvance” as an example tourist project in the Polish State Forests National Forest Holding. Promotor: dr inż. P. Strzeliński.

Maliszak Ł., 2002. Pozycja biosocjalna drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) a defoliacja ich koron w strefie uszkodzeń słabych w nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice w 1999 roku. Promotor: dr inż. R. Jaszczak.

Mariusz Korytowski (2006): Wpływ śródleśnego oczka wodnego na stany wód gruntowych przyległych siedlisk leśnych. Acta Scietiarum Polonorum, s. Formatio Circumiectus, Kraków,  nr 5(2).

Mikołajczyk K., 2001: Ocena stanu koron drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice w 1999 roku. Promotor: dr inż. R. Jaszczak.

Miler A.T. (2007): Marshlands of Forest Promotion Complex Rychtalskie Forest in Poland. Materiały International Conference „Actual Problem sof Forest Recreation Utilization”, Moscow, Russia 9-11 October 2007 (ISBN 978-5-87317-403-4), 170-171.

Miler A.T. (2007): Odpływ z terenów mokradłowych Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie. Sylwan, nr 8, 9-14.

Miler A.T. (2007): Stan aktualny oraz prognoza zmian stosunków wodnych na obszarach mokradłowych Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie. Inżynieria Ekologiczna, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, nr 18, 237-238.

Miler A.T. (2008): Marshlands of the FPC Rychtalskie Forests in Poland. BALWOIS 2008 – Ohrid Republic of Macedonia.1-5. http://balwois.com/balwois/administration/full_paper/ffp-1035.pdf

Miler A.T. (2008): Stan aktualny oraz prognoza zmian stosunków wodnych na obszarach mokradłowych Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN, Warszawa, z. 528, 259-265.

Miler A.T. (2009): Prognoza trwałości leśnych obszarów mokradłowych. Monografia red. Sziwa R. – Meteorologia i hydrologia a zmiany klimatu. Część II. Zmiany warunków hydrologicznych. Rozdz. 4. 51-56.

Miler A.T., Czerniak A., Grajewski S., Kamiński B., Okoński B. (2007): Marshlands of „Lasy Rychtalskie” Forest Promotion Complex – present state and perspective of change. Infastructure and Ekology of Rural Areas, PAN Oddz. W Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Nr 3, 21-36.

Miler A.T., Czerniak A., Grajewski S., Kamiński B., Okoński B. (2007): Marshlands of the Forest Promotion Complex „Lasy Rychtalskie”– water and soil. Materiały III Meżdunarodnoj Nauczno-Prakticzeskoj Konferencji „Aktualnyje probliemy naucznych issliedowanij – 2007”, Dniepropietrowsk, Ukraina 15-30 ijunia 2007 goda, (ISBN 966-7191-99-0) tom 8, 87-98.

Miler A.T., Czerniak A., Grajewski S., Kamiński B., Okoński B. (2007): Marshlands of the Forest Promotion Complex „Lasy Rychtalskie”– water and soil. Sowriemiennyj Naucznyj Wiestnik. Biełgorod, Ukraina. No. 5 (13), 28-36.

Miler A.T., Czerniak A., Grajewski S., Kamiński B., Okoński B. (2007): Mokradła Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie – stan obecny i perspektywa zmian. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Oddz. W Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Nr 2, 5-22.

Miler A.T., Kamiński B., Czerniak A., Grajewski S., Okoński B., Korżak M., Krysztofiak A., Poszyler-Adamska A. (2008): Metodyka ochrony zasobów wodnych leśnych obszarów mokradłowych. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Rogów. (ISSN 1509-1414) R.10. Zesz. 2(18), 113-122.

Miler A.T., Kamiński B., Czerniak A., Grajewski S., Okoński B., Krysztofiak A., Sobalak M., Przysiecka K., Kamiński M.  (2008): Opracowanie strategii ochrony obszarów mokradłowych na terenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych na przykładzie LKP Lasy Rychtalskie. Opracowanie w formie monografii elektronicznej. http://www.lp.gov.pl/media/biblioteka/prace-naukowe/mokradla_cale.pdf

Miler A.T., Kamiński B., Czerniak A., Grajewski S., Okoński B., Stasik R., Drobiewska E., Krysztofiak A., Poszyler-Adamska A., Korżak M. (2008): Ochrona obszarów mokradłowych na terenach leśnych. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Monografia. (ISBN 978-83-7160-507-9), Ark. Wyd. 10,9.

Miler A.T., Kamiński B., Krysztofiak A., Sobalak M. (2005): Inwentaryzacja obszarów mokradłowych na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie oraz wstępne wyniki badań hydrologicznych. Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich, PAN Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Nr 4, 85-98.

Miler A.T., Krysztofiak A. (2007): Quality of ground and surface waters on marshy areas of the “Rychtal Forests” Promotion Forest Complex. Aplinkos Apsaugos Inžinerija (2007 m. kovo 29 d.) 10-osios Lietuvos jaunuju mokslininku konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis” medžiaga, 1406, Environment Protection Engineering, 29.03.2007. Vilnius Gediminas Technical University, 358-365.

Miler A.T., Krysztofiak A. (2011): Prognoza dla ombrogenicznych leśnych obszarów mokradłowych. PTPN, Wydz. Nauk Rol. i Leś. Tom 102, 79-91.

Miler A.T., Krysztofiak-Kaniewska A. (2010): Przyszłość ombrogenicznych leśnych obszarów mokradłowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Nr 13, 99-109.

Miler A.T., Okoński B. (2007): Możliwości modelowania odpływów wezbraniowych z terenów mokradłowych Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie. Zesz. Nauk. Wydz. Budownictwa i Inż. Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Inżynieria Środowiska. Nr 23, 717-728.

Miotke M., 2007. Ocena stopnia defoliacji świetlistej części i całej korony sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Promotor: dr hab. inż. R. Jaszczak.

Pokojowczyk K., Pokojowczyk W., Czekalski M. (1999): Próba rozmnożenia różaneczników zawsze zielonych w czerwcu w nieogrzewanym tunelu foliowym. Erica Polonica 10: 35-39.

Ryczkowski A., 2007. Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej do projektowania zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie”. Promotor: dr inż. P. Strzeliński.

Stasik R., Szafrański Cz., Korytowski M. 2005: Retencja siedlisk leśnych w latach o różnym przebiegu warunków meteorologicznych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. z. 506, Olsztyn, s. 447-454.

Stasik R., Szafrański Cz., Korytowski M., Liberacki D. (2008): Próba oceny możliwości zwiększenia retencji wody w glebach wybranych siedlisk leśnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z 528, s 251-257.

Stasik R., Szafrański Cz., Korytowski M., Liberacki D.: Kształtowanie się zasobów wodnych w małych zlewniach leśnych na obszarze Wielkopolski. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 13, Koszalin 2011: 1679-1698.

Stasik R., Szafrański Cz., Korytowski M.: Odpływy z małych zlewni leśnych w roku suchym. Zesz. Nauk. Wydz. Budow. i Inż. Środ. Koszalin  22, s.857-866.

Stasik R., Szafrański Cz., Korytowski M.: Zmienność przepływów w ciekach w małych zlewniach nizinnych o zróżnicowanym zasilaniu i stopniu lesistości na tle warunków meteorologicznych, Acta Sci. Formatio Circumiectus 6 (1) 2007, 15-25; (4)

Stasik R., Szafrański Cz., Liberacki D., Korytowski M.(2008): Ocena wybranych składników bilansów wodnych małych zlewni leśnych o zróżnicowanych warunkach siedliskowych. T 10, s. 557-565 wyd. Środkowo Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska.

Stasik R.: Analiza fal wezbraniowych w ciekach w małych zlewniach leśnych. Nauka Przyr. Technol. 5, 5, #96.

Stasik R.: Stany wód i ich amplitudy w ciekach w małych zlewniach leśnych w roku wilgotnym na przykładzie zlewni Rowu Rakowskiego. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 13, Koszalin 2011: 1951-1960.

Stasik Rafał, Czesław Szafrański, Mariusz Korytowski: Zdolności retencyjne siedlisk leśnych. Zesz. Nauk. Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, Inżynieria Środowiska 21, 2003: 847-855.

Strzelecka K., Czekalski M. (2003): Powstawanie korzeni przybyszowych w sadzonkach różaneczników zawsze zielonych. VIII Naukowa Konferencja Szkółkarska – Aktualne problemy w szkółkarstwie ozdobnym. Rogów, 19-20.02.2003, ss. 52-60.

Szafrański Cz., Korytowski M.: Gospodarka wodna zlewni śródleśnego oczka wodnego. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Seria Melioracje i Inżynieria Środowiska t. 357,  2004, 557-564.

Szafrański Cz., Stasik R..: Stany wody gruntowej i ich związki ze stanami wody w cieku w małej zlewni leśnej. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Seria Melioracje i Inżynieria Środowiska, t. 357, 2004,  565-571.

Szczawiński P., 2001. Biometryczna charakterystyka 57-letniego drzewostanu sosnowego. Promotor dr inż. C. Beker.

Węgiel A., Strzeliński P., 2007a. Development of recreational opportunities in Rychtal forests in Poland. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy rekreacyjnego wykorzystania lasów”. 16-18 października 2007, Moskwa: 178-180.

Węgiel A., Strzeliński P., 2007b. Creating recreational opportunities in Rychtal Forests in Poland. Bottlenecks, solutions, and priorities in the context of functions of forest resources, October 17-19, 2007, Istanbul, Turkey. Proceedings of oral presentations: 509-516.

Węgiel A., Strzeliński P., Rączka G., 2007. Wykorzystanie SIP w projekcie Retrouvance – Odkrywamy Lasy Rychtalskie. Rocz. Geomatyki, t. V, z. 4: 55-62.