Start Informacje ogólne LZD Siemianice Sprawozdania roczne 2008

Roczne sprawozdanie z działalności
Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice
w 2008 roku

 

 

1. Pozyskanie drewna

Ogółem    28 673 m3

w tym:

 • grubizna iglasta   19 621 m3
 • grubizna liściasta    8 406 m3
 • drobnica    646 m3

2. Pozyskanie produktów niedrzewnych

a. dziczyzna w OHZ:

Obwód 505 Obwód 508
jeleń:
* byki
* łanie
* cielęta

2
2
-

3
2
1
daniel:
* byki
* łanie
* cielęta

-
-
-

-
3
-
sarna:
* kozły
* kozy
* koźlęta

14
17
8

13
24
7
dziki:
* warchlaki
* przelatki
* pozostałe

16
13
4

45
27
16

b. nasiona gatunków lasotwórczych

 • Dąb bezszypułkowy          –
 • Dąb szypułkowy               –
 • Olsza czarna                    –
 • Buk zwyczajny                720 kg

c. stroisz świerkowy         3,6 mp

d. choinki    48 szt.

3. Odnowienia sztuczne    68,42 ha

w tym:

 • na powierzchniach otwartych    28,50 ha
 • pod osłoną drzewostanów    29,93 ha
 • dolesienia luk i przerzedzeń    9,99 ha

4. Zalesienia gruntów nieleśnych    - ha

5. Poprawki i uzupełnienia    15,86 ha

6. Pielęgnowanie lasu    275,9 ha

w tym:

 • wykaszanie upraw    202,00 ha
 • czyszczenia wczesne    31,80 ha
 • czyszczenia późne    42,10 ha

7. Powierzchnie objęte trzebieżami  328,00 ha