Start Informacje ogólne LKP Lasy Rychtalskie

Nowa strona Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Rychtalskie"


klon


Szanowni Państwo , serdecznie zapraszamy na nową stronę internetową naszego Kompleksu Promocyjnego. Razem z pracownikami Nadleśnictw Antonin i Syców będziemy się starali informować o wszystkim co się u nas dzieje. Dzięki takiemu rozwiązaniu wystarczy tylko kliknąć w załączony link aby od razu wiedzieć co wydarzyło się, lub też się w najbliższej przyszłości wydarzy  w lasach od Ostrowa Wlkp po Kluczbork oraz od Oleśnicy do Wieruszowa.

A dzieje się i będzie się dziać wiele.

ZAPRASZAMY!!!

strona LKP LASY RYCHTALSKIE 

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Rychtalskie


W dziejach człowieka las był zawsze źródłem różnych produktów, z których najważniejszym pozostaje drewno. Współcześnie, coraz powszechniejszym staje się zrozumienie ogólnoprzyrodniczej i społecznej roli lasów oraz konieczności ich ochrony. Pragnąc w sposób możliwie jak najlepszy udostępnić las społeczeństwu, pokazać istotę nowoczesnej gospodarki leśnej, w 1995 roku powołano 7 Leśnych Kompleksów Promocyjnych, a w następych latach kolejnych 12. Obejmują one najciekawsze obszary leśne, charakterystyczne dla danego regionu Polski. Art. 13b, ust. 3 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. u. z 2011 r. nr 12. poz. 59 z późn. zm.) definiuje LKP jako obszary funkcjonalne o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym, dla których działalność określa jednolity program gospodarczo-ochronny, opracowany przez właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Leśne Kompleksy Promocyjne:

 1. Bory Lubuskie - 32 135 ha,
 2. Bory Tucholskie - 84 140 ha,
 3. Lasy Beskidu Sądeckiego - 19 650 ha,
 4. Lasy Beskidu Śląskiego - 39 883 ha,
 5. Lasy Birczańskie - 29 578 ha,
 6. Lasy Gostynińsko-Włocławskie - 53 093 ha,
 7. Lasy Janowskie - 31 620 ha,
 8. Lasy Mazurskie 118 216 ha,
 9. Lasy Oliwsko-Darżlubskie - 40 907 ha,
 10. Puszcza Białowieska - 52 637 ha,
 11. Lasy Rychtalskie - 47 992 ha,
 12. Lasy Spalsko-Rogowskie - 34 950 ha,
 13. Lasy Warcińsko-Polanowskie - 37 335 ha,
 14. Lasy Warszawskie - 48 572 ha,
 15. Puszcza Kozienicka - 30 435 ha,
 16. Puszcza Notecka - 137 273 ha,
 17. Puszcze Szczecińskie - 61 070 ha,
 18. Puszcza Świętokrzyska - 76 885 ha,
 19. Sudety Zachodnie - 22 866

Łącznie 19 LKP = 999 237 ha

(informacje w punktach 1-19 wg serwisu www Lasów Państwowych).

Leśne Kompleksy Promocyjne mają do spełnienia następujące cele:

 • prowadzenie gospodarki leśnej na podstawie wszechstronnego rozpoznania stanu biocenozy leśnej ,
 • trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na zasadach ekologicznych,
 • integrowanie celów gospodarki leśnej z aktywną ochroną przyrody,
 • promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej,
 • prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego,
 • prowadzenia edukacji ekologicznej społeczeństwa i szkoleń leśników.

Dla każdego Leśnego Kompleksu Promocyjnego opracowano specjalne zasady hodowlane i ochronne oraz powołano radę społeczno-naukową, która jest organem doradczym i opiniotwórczym dla gospodarujących tam leśników.


LKP Lasy Rychtalskie

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Rychtalskie o ogólnej powierzchni 47.643 ha został utworzony 1 lipca 1996 r. Położony jest w południowej części Wielkopolski i rozciąga się pomiędzy Ostrowem Wlkp., Kluczborkiem, Oleśnicą i Wieruszowem. Jest to teren na ogół równinny, z wyjątkiem obszaru Wzgórz Ostrzeszowskich. W okolicy Parzynowa znajduje się najwyższe wzniesienie Wielkopolski - Kobyla Góra (284 m n.p.m.). W skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie wchodzą nadleśnictwa Antonin i Syców oraz Leśny Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na terenie LKP Lasy Rychtalskie znajduje się 6 rezerwatów leśnych i 1 rezerwat archeologiczny. Blisko 150 drzew uznano za pomniki przyrody, w tym 63 dęby szypułkowe. Dalszych kilkadziesiąt zasługuje na objęcie tą formą ochrony. Utworzony w 1996 r. i obejmujący część lasów Nadleśnictwa Antonin Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy" chroni drzewostany świerkowe, jodłowe i bukowe, rosnące na granicy swoich naturalnych zasięgów występowania. Ponadto na terenie części nadleśnictw Syców i Antonin utworzono w 1995 r. obszar chronionego krajobrazu "Wzgórz Ostrzeszowskich i Doliny Odolanowskiej", a w 1996 r. "Doliny rzeki Prosny" w LZD Siemianice.

Z roślin chronionych rosnących na terenie LKP należy wymienić długosza królewskiego, rosiczkę i widłaki występujące w Nadleśnictwie Antonin oraz wawrzynek wilcze łyko w Nadleśnictwie Syców. Do interesujących ptaków chronionych należą orlik krzykliwy, bocian czarny, myszołów oraz występujący przelotnie żuraw.

Godnymi obejrzenia są także następujące obiekty przyrodnicze:

 • znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Syców Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka,
 • Arboretum Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice w Laskach,
 • zabytkowy zespół parkowo-pałacowy w Siemianicach,
 • zabytkowy park krajobrazowy w stylu angielskim w Sycowie.

Sosna rychtalska

"Sosna rychtalska" już w 1938 r. była poddana badaniom proweniencyjnym (nad pochodzeniem) przez Międzynarodową Unię Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO). Uzyskane wyniki potwierdzają szczególną wartość tego ekotypu sosny zwyczajnej. Dlatego w Nadleśnictwie Syców, w części nazwanej obrębem Rychtal utworzono specjalny mateczny mikroregion nasienny.
Na wyłączonym terenie nie prowadzi się pozyskania drewna, a jedynie zbiera nasiona. Drzewa najwyższej jakości, o znanym pochodzeniu, zdrowe, gonne uznane są za doborowe i zarejestrowane w specjalnym wykazie sporządzonym przez naukowców z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Na terenie obrębu Rychtal, jako doborowe wyznaczono 64 drzewa sosny zwyczajnej, 4 sosny czarnej oraz jedno modrzewia europejskiego. Rosną tam także drzewostany nasienne dębowe, jodłowe i bukowe.
Warto zwiedzić

Na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalslcie znajduje sie wiele obiektów zabytkowych min.:

Antonin - czterokondygnacyjny drewniany zamek myśliwski wzniesiony w latach 1822-1824 dla księcia Antoniego Radziwiłła i jego żony. Główną częścią budowli jest trzykondynacyjna sala z ozdobnym stropem, wspartym na jednej kolumnie. W latach 1826 i 1829 w Antoninie przebywał Fryderyk Chopin. Obecnie mieści się tu restauracja i hotel.

Bralin - "Na Pólku" znajduje się drewniany kościół z 1711 r. - zabytek klasy europejskiej.
Grębanin - zabytkowy kościół drewniany z 1615 r. oraz dwór neoklasycystyczny z II połowy XIX w.
Laski - neorenesansowy pałac w stylu tzw. wilhelmińskim z 1908 r., którego właścicielem był Leopold von Losch. Znajduje się w nim restauracja i hotel.
Moja Wola - pałac myśliwski wybudowany w latach 1820-1825.
Mroczeń - eklektyczny pałac rodziny Wężyków z 1850 r., rozbudowany pod koniec XIX w.

Siemianice - zespół parkowo-pałacowy wybudowany przez Piotra Szembeka i przebudowany w 1894 r. w stylu neorenesansowym. Okazałe portyki na osiach fasady frontowej i ogrodowej nadają pałacowi charakterystyczny wygląd. Obecnie mieści się w nim siedziba Leśnego Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Słupia - piętrowy dwór neoklasycystyczny z 1880 r., rozbudowany w 1893 r. z czterokolumnowym portykiem. Siedziba Zespołu Szkół Rolniczych.

Ponadto w wielu miejscowościach można zobaczyć zabytkowe drewniane kościółki, m. in. w Dziesławkach, Nowej Wsi, Parzynowie, Szczodrowie, Świętym Marku (fot. obok).